Chỉ định nhà đầu tư dự án nhà ở gần 326 tỷ tại TP. Hải Phòng

(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân với tổng mức đầu tư 325,94 tỷ đồng. 
Chỉ định nhà đầu tư dự án nhà ở gần 326 tỷ tại TP. Hải Phòng

Trong đó, tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến là 305,34 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 20,6 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo quyết định phê duyệt, Thành phố sẽ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo hình thức chỉ định thầu trong nước, phương thực lựa chọn nhà đầu tư một giai đoạn hai túi hồ sơ. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện trong quý II/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng là 2 năm, từ quý II/2018 đến quý II/2020.

UBND Thành phố giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch TP. Hải Phòng tổ chức lựa chọn thực hiện đầu tư Dự án. Trường hợp, nhà đầu tư nộp đề xuất sớm hơn thời điểm đóng thầu, cho phép Trung tâm mở hồ sơ đề xuất để tổ chức đánh giá ngay sau khi nhận được hồ sơ.

Nguyễn Thủy