Chỉ định nhà đầu tư cải tạo chung cư tại Hải Phòng

(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn TP. Hải Phòng - Công trình Goldenland 5, xây dựng khu chung cư HH1, HH2 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Theo đó, trong tháng 1/2018, UBND Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án trên theo hình thức hợp đồng BT. Dự án có tổng mức đầu tư 1.321 tỷ đồng (trong đó giá trị BT của dự án là 1.201 tỷ đồng). Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định nhà đầu tư, phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ. Dự án thực hiện trong thời gian 24 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.                

Hải Bình