Cần 11.200 tỷ đồng phát triển Hệ thống thông tin không lưu đến năm 2025

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDD) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Bộ GTVT cho biết, dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển Hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu đến năm 2025 khoảng 11.200 tỷ đồng (tương đương 480 triệu USD). Việc đầu tư sẽ được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư ở bước lập dự án đầu tư và phân kỳ đầu tư cho phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng bố trí nguồn vốn. Dự kiến, nguồn vốn để thực hiện các dự án nêu trên sẽ lấy từ vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ, vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bộ GTVT cho biết, mục tiêu của Kế hoạch CNS/ATM là xây dựng một hệ thống quản lý bảo đảm hoạt động bay hiện đại, đảm bảo tầm phủ của các hệ thống thiết bị liên lạc, dẫn đường và giám sát theo yêu cầu nhiệm vụ trong toàn bộ vùng thông báo bay (FIR) của Việt Nam với độ chính xác và tin cậy cao… 

Khánh Ngọc