Cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn theo hình thức PPP

(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp luồng tàu vào cảng Nghi Sơn theo hình thức đối tác công tư - PPP, loại hợp đồng BLT.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trong đó lưu ý thống nhất về nguồn vốn để thực hiện Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP); đồng thời, phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

PV