Bổ sung tuyến Hòa Bình-Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam

Về việc bổ sung tuyến đường Hòa Bình-Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1647/BXD-HTKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuyến đường Hòa Bình-Sơn La là tuyến giao thông đối ngoại giữa hai tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La, đóng vai trò kết nối các tỉnh vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương dọc tuyến và của vùng. Đồng thời, Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 đã xác định nghiên cứu thực hiện đầu tư một số tuyến cao tốc, trong đó, tuyến Hòa Bình-Sơn La là một trong các tuyến xem xét ưu tiên. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc bổ sung tuyến đường Hòa Bình-Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, để đáp ứng được mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải lưu ý một số nội dung sau:

- Việc bổ sung tuyến đường Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phải thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Hòa Bình và Sơn La; Đồng thời tuân thủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1, Quyết định số 326/QĐ-TTg.

- Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải có năng lực, kinh nghiệm, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến Đấu thầu, Xây dựng, Đầu tư và Đầu tư công.


Báo Xây dựng