Bộ Giao thông dừng xây dựng 2 dự án quốc lộ theo hình thức BOT

Các dự án Chợ Mới - Bắc Kạn và quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên được Bộ Giao thông kiến nghị dừng triển khai.
Dự án Chợ Mới - Bắc Kạn được nghiên cứu nối tiếp với đường Thái Nguyên - Chợ Mới đã hoàn thành.
Dự án Chợ Mới - Bắc Kạn được nghiên cứu nối tiếp với đường Thái Nguyên - Chợ Mới đã hoàn thành.

Trong văn bản Thủ tướng mới đây, Bộ Giao thông cho biết, đầu năm 2016, Bộ Giao thông đã ký thỏa thuận giao cho nhà đầu tư đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường mới Chợ Mới - Bắc Kạn dài khoảng 30km trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Giao thông nhận thấy, tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn đầu tư theo hình thức BOT không khả thi về phương án tài chính, nguồn thu phí không đủ chi phí trả lãi vay, vận hành và bảo trì.

Nếu ghép đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn vào dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội -Thái Nguyên dẫn đến không đảm bảo công bằng cho người sử dụng, vì đầu tư một nơi và thu phí một nơi.

Đối với dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội- Thái Nguyên theo tiêu chuẩn cao tốc, Bộ Giao thông cho rằng, đây là dự án được đầu tư từ nguồn vốn ODA đã đưa vào khai thác, nên nếu đầu tư thêm và tiến hành thu phí là chưa phù hợp.

Do đó, Bộ Giao thông đã kiến nghị Thủ tướng cho phép dừng triển khai dự án hoàn thiện quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên và dự án đầu tư xây dựng đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức BOT. 

Tuyến quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên dài gần 64 km đi qua 3 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn, các phương tiện có thể đi quốc lộ 3 cũ hoặc theo tuyến đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới dài hơn 40km (hoàn thành năm 2017). Bộ Giao thông đã nghiên cứu khả thi dự án Chợ Mới - Bắc Kạn dài 30km để nối tiếp với TP Bắc Kạn.


Vnexpress