Bình Dương cần hàng nghìn tỷ đồng đầu tư trường học, bệnh viện

(BĐT) - Theo ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, hệ thống trường học tại địa phương đang chịu nhiều sức ép về sự quá tải, với số lượng học sinh các cấp tăng hàng năm rất lớn. Năm học 2017 - 2018 tăng 30.000 học sinh, năm học 2018 - 2019 tăng 34.200 học sinh. Như vậy, năm học 2018 - 2019, Tỉnh cần phải đầu tư thêm 34 trường. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Với suất đầu tư bình quân 100 tỷ đồng/trường thì nhu cầu vốn cần đến 3.400 tỷ đồng, nhưng hàng năm Tỉnh chỉ có thể cân đối ngân sách địa phương được khoảng 1.200 tỷ đồng để xây dựng thêm trường lớp, không thể đảm bảo đủ chỗ học.

Ngoài ra, với lĩnh vực y tế, Tỉnh đang cần nguồn vốn hơn 3.000 tỷ đồng để nâng cấp bệnh viện cấp huyện, cấp tỉnh theo kế hoạch đặt ra.

Ông Trần Thanh Liêm cho biết, với nhu cầu chi đầu tư phát triển rất lớn, địa phương hiện chưa cân đối đủ nguồn lực để giải quyết các nhu cầu chi cần thiết, bức xúc hiện nay.

Việt Thắng