Bắc Ninh chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất 70 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 

Theo đó, Khu trung tâm thương mại dịch vụ tại xã Vạn Ninh sẽ được xây dựng trên diện tích 4,2 ha với tổng mức đầu tư sơ bộ 70,2 tỷ đồng.

Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất tại xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.   

Trần Kiên