Bắc Giang phát hành HSMT 3 dự án cấp nước sinh hoạt

(BĐT) - Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang vừa thông báo mời thầu rộng rãi 3 dự án cấp nước sinh hoạt. Đây là các dự án đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng O&M (kinh doanh - quản lý). Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 23/12/2019 - 22/1/2020; phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đại Thành và Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (tổng mức đầu tư là 25,372 tỷ đồng, Nhà nước tham gia đầu tư 20,298 tỷ đồng).

Thứ 2 là Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Phượng Sơn và Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (tổng mức đầu tư 24,8 tỷ đồng, vốn đầu tư của Nhà nước là 19,84 tỷ đồng).

Thứ 3 là Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đông Hưng và Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tổng mức đầu tư là 23 tỷ đồng, vốn đầu tư của Nhà nước là 18,4 tỷ đồng).   

 

Khánh Ngọc