Bắc Giang: Kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải hơn 1.000 tỷ đồng

(BĐT) - Phòng Quản lý đô thị TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy Xử lý rác thải TP. Bắc Giang, thời gian phát hành HSMT sẽ kéo dài đến ngày 10/8/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án được thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BOO, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.091 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của Dự án là 20 năm và có thể xem xét gia hạn nếu nhà đầu tư có đề nghị và phù hợp với quy hoạch phát triển của Tỉnh. 

Nhà máy được xây dựng tại phường Đa Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhà máy có công suất xử lý 500 tấn rác thải sinh hoạt/ngày, gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có công suất 250 tấn/ngày, áp dụng công nghệ xử lý rác kết hợp phát điện với tuabin phát điện công suất tối thiểu 9 MW.

Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tối đa 385.000 đồng/tấn (đã bao gồm thuế VAT). Giá này được áp dụng cố định trong 5 năm đầu khi Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Kể từ năm thứ 6, nếu nhà đầu tư muốn thay đổi giá dịch vụ thì lập phương án giá báo cáo Sở liên quan xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.      

Minh Thư