Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi nhà đầu tư xây nhà ở xã hội

(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư 2 dự án gồm: Khu nhà ở xã hội HODECO huyện Tân Thành và Chung cư nhà ở xã hội công nhân thép TUNG HO huyện Tân Thành.

Tổng diện tích dự kiến quy hoạch xây dựng 2 dự án nhà ở xã hội nêu trên khoảng gần 23.000 m2. Các nhà đầu tư sẽ phải thực hiện 2 dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được UBND Tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư.

Chủ đầu tư sử dụng mọi nguồn vốn phù hợp quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, trong đó có vốn đầu tư thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm ưu tiên xét duyệt cho đối tượng là cán bộ công chức, viên chức được hưởng lương từ ngân sách, số lượng còn lại sẽ xét duyệt cho đối tượng là người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân tại các khu công nghiệp.

Hải Bình