Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 2,1 triệu USD

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy may túi xách chất lượng cao với quy mô thiết kế 1 triệu túi/năm, trên diện tích khoảng 1,26 ha tại Cụm công nghiệp Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Tổng vốn đầu tư của Dự án khoảng 2,1 triệu USD.

Dự kiến, trong vòng 13 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sẽ đi vào hoạt động. Thời hạn hoạt động của Dự án trong vòng 50 năm.

Tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định; phối hợp với đơn vị kinh doanh hạ tầng (Công ty TNHH Thương mại Tin học Shin Han) để thực hiện Dự án theo đúng ngành nghề, quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết, phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện báo cáo tiến độ triển khai xây dựng Dự án theo quy định.  

Trần Kiên