80 tỷ đầu tư thiết bị y tế tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

(BĐT) - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư, khai thác một số thiết bị y tế tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đây là dự án đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng O&M (kinh doanh - quản lý).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 80 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm. Theo dự kiến của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án là trong quý I/2019.

 

Tuấn Dũng