5 năm tới, TPHCM cần 95.000 tỷ đồng để chống ngập

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa lên kế hoạch nhu cầu đầu tư các dự án chống ngập TP.HCM giai đoạn 2016-2020 với số vốn đầu tư gần 95.000 tỷ đồng. Trong đó, Thành phố mới bố trí được gần 23.000 tỷ đồng cho các dự án đang triển khai.
5 năm tới, TPHCM cần 95.000 tỷ đồng để chống ngập


FBNC

Tin liên quan