2 tháng đầu năm, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 6,25 triệu USD

(BĐT) - Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 6,25 triệu USD.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Về số lượng dự án, tính đến 20/2/2019, cả nước có 5 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 6 triệu USD. Trong đó, 3 dự án thuộc lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 5,6 triệu USD, chiếm 89,5% tổng vốn đầu tư. Hai dự án còn lại thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và thông tin và truyền thông. Các nước nhận đầu tư của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019 là Hoa Kỳ, Singapore, Phần Lan, Nhật Bản.

Về dự án điều chỉnh tăng vốn, cùng thời gian này, có 01 dự án đầu tư tại Myanmar điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư tăng thêm là 200 nghìn USD.

 

Minh Thông