2 tháng đầu năm, Hà Nội dẫn đầu về thu hút FDI

(BĐT) - Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2019, Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 44 tỉnh, thành phố được các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo tìm hiểu, trong số các dự án đầu tư vào Hà Nội trong 2 tháng đầu năm, dự án có quy mô lớn nhất là Dự án Indochina Energy Development của nhà đầu tư Thái Lan với tổng vốn đầu tư đăng ký là 10 triệu USD. Đây là dự án hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn, khoa học công nghệ, sử dụng 100% vốn đầu tư nước ngoài. Mục tiêu của Dự án là cung cấp hoạt động tư vấn quản lý (trừ thuế kinh doanh); Tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động tư vấn tài chính, tư vấn pháp lý, thuế, chứng khoán, bảo hiểm); Dịch vụ thi công, lắp đặt hệ thống điện; Hoạt động tư vấn kỹ thuật.

Dự án có quy mô vốn đầu tư đăng ký lớn thứ hai là Dự án của Công ty TNHH Super Gold Moon (Hàn Quốc) về dịch vụ lưu trú và ăn uống với tổng số vốn đăng ký là 3,448 triệu USD, trong đó vốn góp là 0,86 triệu USD, vốn vay là 2,586 triệu USD. Dự án sử dụng 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Đứng thứ ba là Dự án Siêu thị EB Nguyễn Xiển của Công ty TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long (Thái Lan) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,5 triệu USD theo hình thức liên doanh...

 

Lê Xuân