10 tháng, giải ngân hơn 224 nghìn tỷ vốn đầu tư phát triển

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 13248/BTC-ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) ước 10 tháng năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, ước thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN 10 tháng đầu năm 2018 là 224.800,647 tỷ đồng, đạt 56,24% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 57,82% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ giải ngân đạt 53,73% kế hoạch Quốc hội giao và 59,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về vốn trong nước, đã có 205.651,155 tỷ đồng được thanh toán, đạt 60,59% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 61,61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) là 14.196,399 tỷ đồng, đạt 28,54% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 32,19% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là 6.233,059 tỷ đồng, đạt 56,41% kế hoạch giao.

Về vốn nước ngoài, số tiền đã thanh toán là 19.149,492 tỷ đồng, đạt 31,77% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 34,84% kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn nhiều mức 52,07% hoàn thành kế hoạch Quốc hội và 53,72% hoàn thành kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ của cùng kỳ năm 2017. 

Xuân Yến