(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Hòa Bình vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tỉnh Hòa Bình với tổng mức đầu tư 258,667 tỷ đồng (sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và ngân sách tỉnh Hòa Bình).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 11/2020, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (giá gói thầu 4,424 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày). Cũng trong tháng 11/2020, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện 4 gói thầu khác của công trình Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc gồm: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp, Tư vấn giám sát xây lắp, Tư vấn thí nghiệm đối chứng, Bảo hiểm công trình.