(BĐT) - Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu triển khai công tác cải tạo đất - Giai đoạn II thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cảng Thị Vải với tổng mức đầu tư 2.722 tỷ đồng, sử dụng vốn vay thương mại và vốn tự có của Công ty.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu PKII-2-1: Cải tạo đất khu vực 8 - Giai đoạn II (giá gói thầu 30,4 tỷ đồng); Gói thầu CSII-1: Tư vấn giám sát cho các gói PKII-2-1; PKII-2-2; PKII-2-3 (giá gói thầu 1,899 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, quý I/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu PKII-2-2: Cải tạo đất khu vực 9 –- Giai đoạn II (giá gói thầu 30,6 tỷ đồng) và quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu PKII-2-3: Cải tạo đất khu vực 10 - Giai đoạn II (giá gói thầu 29,8 tỷ đồng).