(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mục giai đoạn II Dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+ 050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2020 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu thuộc Dự án. Trong đó sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Thi công xây dựng một số hạng mục giai đoạn II dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+ 050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (giá gói thầu 80,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng). Bên mời thầu sẽ tự thực hiện Gói thầu Giám sát thi công xây dựng (giá gói thầu 1,4 tỷ đồng). Gói thầu Tư vấn thí nghiệm đối chứng sẽ được chỉ định thầu; Gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình sẽ được chào hàng cạnh tranh qua mạng (giá gói thầu 0,78 tỷ đồng).