(BĐT) - Trường Sĩ quan Lục quân 2 vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Xây mới khu giảng đường (thay thế giảng đường cũ)/Trường Sĩ quan Lục quân 2 với tổng mức đầu tư 145,2 tỷ đồng, sử dụng ngân sách quốc phòng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý II/2022, Trường Sĩ quan Lục quân 2 sẽ đấu thầu rộng rãi một số gói thầu thuộc Dự án, gồm: Gói thầu số 06 San nền, sân đường, cấp thoát nước, cây xanh (giá gói thầu là 16,167 tỷ đồng); Gói thầu số 07 Thi công xây dựng nhà giảng đường H2 (45,395 tỷ đồng); Gói thầu số 08 Thi công xây dựng nhà giảng đường H3 (42,115 tỷ đồng); Gói thầu số 10 Thi công hệ thống phòng cháy (3,122 tỷ đồng); Gói thầu số 12 Điện mạng ngoài, trạm biến áp 250 KVA (1,923 tỷ đồng).