TP.HCM: Sắp lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thi công cầu Mương Lớn 1

(BĐT) - Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng cầu Mương Lớn 1 (giai đoạn 2), huyện Nhà Bè.

Theo đó, có 3 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh và 2 gói thầu chỉ định thầu.

Ngay trong quý này, Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ chỉ định thầu 2 gói thầu tư vấn, gồm: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (bao gồm thẩm tra an toàn giao thông); Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, giám sát thi công. 

Tiếp đó, vào quý II/2017, Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu, gồm: Giám sát thi công xây lắp; bảo hiểm công trình; xây lắp (xây dựng cầu, đường đầu cầu, cây xanh, chiếu sáng công cộng, đảm bảo giao thông thủy). Trong đó, Gói thầu Bảo hiểm công trình áp dụng chào hàng cạnh tranh, 2 gói thầu còn lại áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước.

Riêng đối với Gói thầu Kiểm toán quyết toán, quý IV/2018 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án Xây dựng cầu Mương Lớn 1 (giai đoạn 2), huyện Nhà Bè gồm có 9 gói thầu, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Tổng mức đầu tư là 143,802 tỷ đồng.      

Thanh Tú