Sai sót trong đấu thầu tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện 4 dự án sử dụng vốn đầu tư công tại huyện Thanh Oai, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội đã chỉ ra nhiều sai sót trong đấu thầu như: đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) không đúng mẫu quy định, nhiều văn bản không thống nhất về nội dung, không có văn bản phê duyệt xếp hạng nhà thầu, trình tự thủ tục chỉ định thầu không đúng quy định…
Tại 2 dự án, Thanh tra Sở KH&ĐT Hà Nội phát hiện không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo quy định. Ảnh: Nhã Chi
Tại 2 dự án, Thanh tra Sở KH&ĐT Hà Nội phát hiện không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo quy định. Ảnh: Nhã Chi

Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết, 4 dự án sử dụng vốn đầu tư công theo phân cấp tại huyện Thanh Oai được lựa chọn thanh tra thuộc 3 lĩnh vực là hạ tầng giao thông, giáo dục - đào tạo và văn hóa, tập trung vào nội dung thanh tra công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, công tác đấu thầu. 4 dự án gồm: Nhà Văn hóa thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê; Trường Mầm non xã Liên Châu; Nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non xã Cự Khê; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Sau Đồng, thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa.

Qua thanh tra, kiểm tra các hồ sơ, tài liệu do UBND huyện Thanh Oai cung cấp, Đoàn thanh tra Sở KH&ĐT Hà Nội nhận thấy, việc xác định nguồn vốn đầu tư để thực hiện 3 trong số 4 dự án còn ghi chung chung như: ngân sách thành phố, ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác…

Chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư 4 dự án và các đơn vị có liên quan chưa thực hiện đầy đủ theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; công tác nghiệm thu hồ sơ quản lý chất lượng chưa được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng công trình. Hiện tại, Dự án Nhà Văn hóa thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê chưa có đầy đủ trang thiết bị để vận hành, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư Dự án (thiếu hệ thống âm thanh, bàn ghế… do kế hoạch của UBND xã Cự Khê xác định phần thiết bị cung cấp cho Nhà Văn hóa thôn Khúc Thủy được huy động theo hình thức xã hội hóa nhưng không thực hiện được).

Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết, trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 4 dự án nói trên, tại cột phương thức áp dụng đều ghi “thương thảo hợp đồng” đối với các gói thầu chỉ định thầu là chưa phù hợp, vì theo quy định không có phương thức “thương thảo hợp đồng”.

Đặc biệt, tại Dự án Nhà Văn hóa thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê; Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Sau Đồng, thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo quy định.

Tại Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Sau Đồng, thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, các phần công việc như tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, chi phí giám sát thi công, chi phí bảo hiểm, chi phí kiểm toán… đều không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu.
Từ kết quả thanh tra, Sở KH&ĐT Hà Nội đã chỉ ra nhiều sai sót trong đấu thầu đối với Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Sau Đồng, thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa. Cụ thể, các phần công việc của Dự án như tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), chi phí giám sát thi công, chi phí bảo hiểm, chi phí kiểm toán… là những công việc phải áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu nhưng tờ trình của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Oai lại ghi là “phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu”.

Bên cạnh đó, quyết định chỉ định thầu và hợp đồng tư vấn của dự án này đều ghi sai tiêu đề “chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất”. Trên thực tế, phần nội dung này phải ghi “chỉ định đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT” mới đúng với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt. Ngoài ra, quyết định chỉ định đơn vị tư vấn và hợp đồng tư vấn của Dự án lại ký trước ngày có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; báo cáo thẩm định HSMT gói thầu xây lắp của Dự án không theo Mẫu số 02 của Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT; thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu dài hơn quy định 16 ngày; hợp đồng tư vấn giám sát ký trước khi ký hợp đồng thi công xây dựng…

Tại Dự án Trường Mầm non xã Liên Châu, tờ trình của Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi chủ đầu tư là UBND huyện Thanh Oai là không đồng nhất so với Quyết định của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai). Dự án này cũng thiếu văn bản phê duyệt xếp hạng nhà thầu.

Tại Dự án Nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non xã Cự Khê, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 11/3/2016 có nội dung gói thầu “chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép” ghi đã thực hiện xong và thời gian thực hiện là 5 ngày. Tuy nhiên, ngày 17/6/2016 (sau đó hơn 3 tháng), Ban QLDA mới ban hành quyết định chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu này với thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày…

Qua kết luận thanh tra, Sở KH&ĐT Hà Nội yêu cầu UBND huyện Thanh Oai nghiêm túc rút kinh nghiệm và có văn bản chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị liên quan trực thuộc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, đồng thời có biện pháp khắc phục đối với các sai sót nêu trên nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và TP. Hà Nội về phân bổ và quản lý, giám sát sử dụng vốn đầu tư công.

Khánh Ngọc