Mở gói thầu trợ giúp người yếu thế ở Hòa Bình

(BĐT) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức mở Gói thầu Mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với đối tượng yếu thế.

Theo Biên bản mở thầu, có 5 nhà thầu đã mua HSMT, trong đó có 4 nhà thầu có địa chỉ tại Hà Nội. Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đúng quy định, bao gồm: Công ty CP Xuất nhập khẩu G6; Công ty CP Đầu tư xây dựng HKA Việt Nam; Công ty CP TOPCARE Việt Nam.

Thông tin từ Lễ mở thầu cho biết giá dự thầu của các nhà thầu lần lượt như sau: Công ty CP Xuất nhập khẩu G6 là 4,767 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng HKA Việt Nam là 4,732 tỷ đồng; Công ty CP TOPCARE Việt Nam là 4,913 tỷ đồng. Cả 3 nhà thầu đều không có thư giảm giá và đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Được biết, gói thầu nêu trên có giá gói thầu là 4,773 tỷ đồng. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức l giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian phát hành HSMT từ 8 giờ ngày 22/3/2018 đến 8 giờ ngày 4/4/2018.      

Trung Hiếu