MIC - nhà thầu mạnh trong lĩnh vực bảo hiểm quốc phòng

(BĐT) - Tìm hiểu hoạt động đấu thầu của Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC) trong vòng 3 năm qua, có thể thấy đơn vị đã tham gia một số gói thầu do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Với sự thấu hiểu lĩnh vực đặc thù, DN này một mặt đảm bảo an toàn hoạt động, mặt khác thực hiện đầy đủ trách nhiệm với chủ đầu tư.

Gói thầu bảo hiểm có giá trị lớn nhất mà MIC được công bố trúng thầu trong 3 năm qua là Gói thầu Mua bảo hiểm tàu thuộc Dự toán Mua sắm bằng ngân sách quốc phòng do Bộ tư lệnh Cảnh sát biển là chủ đầu tư, có giá gói thầu 49,998 tỷ đồng.

Bên cạnh đó MIC còn tham gia 3 gói thầu bảo hiểm khác do Bộ tư lệnh Cảnh sát biển là chủ đầu tư, trong đó có 2 gói thầu lớn: Gói thầu Mua bảo hiểm thân vỏ, trách nhiệm dân sự và phi công (tổ bay) máy bay CASA-212-400 và Gói thầu Mua bảo hiểm thân vỏ, trách nhiệm dân sự và phi công máy bay CASA-212-400 với giá trúng thầu lần lượt là 17,649 tỷ đồng và 18,299 tỷ đồng.

Góp phần không nhỏ vào giá trị trúng thầu của MIC trong 3 năm qua còn có các gói thầu bảo hiểm thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông do Bộ Quốc phòng là cơ quan có thẩm quyền. 11 gói thầu bảo hiểm thuộc Dự án đã được Ban Quản lý dự án 46/Bộ Tổng Tham mưu công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho MIC với tổng giá trúng thầu khoảng 6,8 tỷ đồng.

Mới đây, MIC được công bố trúng 3 gói thầu bảo hiểm thuộc Kế hoạch Cung cấp bảo hiểm kho xăng dầu chiến lược năm 2018. Cụ thể, 3 gói thầu có giá trúng thầu lần lượt là 8,9 tỷ đồng, 7,03 tỷ đồng và 7,6 tỷ đồng. Tháng 1/2018, Cục Xe - Máy chọn MIC là nhà thầu thực hiện Gói thầu Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tháng 9 vừa qua, MIC trúng Gói thầu Mua bảo hiểm vật chất năm 2018 cho xe ô tô quân sự do Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thuật là chủ đầu tư với giá trúng thầu 14,2 tỷ đồng (giá gói thầu 14,5 tỷ đồng). 

PV