Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 29/08

(BĐT) - Trong ngày 29/8/2019, trên phạm vi cả nước có 598 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2019.

Bệnh viện 74 Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic gồm 275 danh mục, với giá gói thầu hơn 63,113 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2019 - 2020 của Bệnh viện 74 Trung ương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 67.671.228.870 đồng.

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than tại Công ty Than Na Dương - VVMI, với giá gói thầu hơn 74,375 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phương án sàng tuyển than từ sản phẩm ngoài tiêu chuẩn than tại Công ty Than Na Dương VVMI - Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 78.094.170.000 đồng.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 186 lô thuốc), với giá gói thầu hơn 140,857 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019 - 2020 cho các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 140.857.259.713 đồng.

Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, với giá gói thầu hơn 83,911 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp vật tư y tế năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 86.926.446.200 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu A1 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 29,425 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 40.634.789.000 đồng.

Tin liên quan