Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/11

(BĐT) - Ngày 28/11/2017, trên phạm vi cả nước có 341 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong thời gian từ nay đến cuối năm 2017.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và thiết bị, với giá gói thầu hơn 26,178 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.979.444.204 đồng.

Công ty TNHH Bạch Đằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng lưới địa chính toàn huyện; Đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 08 xã Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Hiệp, Lộc Phú, Lộc Quang, Lộc Khánh, Lộc Điền, Lộc Thái và Đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 08 xã Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Lộc Thiện, Lộc Thành, Lộc Thịnh, Lộc Hưng, Lộc Thuận, thị trấn Lộc Ninh, với giá gói thầu lần lượt là 42.504.273.512 đồng và 43.193.983.501 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, với tổng mức đầu tư là 98.627.113.134 đồng.

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Cung cấp VTTB, xây lắp đường dây và TBA 110kV, với giá gói thầu hơn 98,122 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò - Hưng Đông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 125.912.694.150 đồng.

Bệnh viện Hùng Vương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và thiết bị, với giá gói thầu hơn 71,666 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, phát triển lưới điện trung hạ thế và máy phát điện Bệnh viện Hùng Vương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 78.027.367.000 đồng.

Bệnh viện 198 thuộc Bộ Công an sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc Generic, với giá gói thầu hơn 75,189 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2017 thực hiện tại Bệnh viện 198. Tổng mức đầu tư của Dự án là 300.309.169.931 đồng.

Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Long Phú 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt, chuẩn bị sản xuất và đào tạo cán bộ công nhân viên vận hành Sân phân phối 500kV, 220kV Trung tâm Điện lực Long Phú (EPC Sân phân phối 500kV, 220kV Trung tâm Điện lực Long Phú), với giá gói thầu hơn 509,995 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sân phân phối 500kV, 220kV Trung tâm Điện lực Long Phú. Tổng mức đầu tư của Dự án là 849.374.714.571 đồng.

Tin liên quan