Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26/11

(BĐT) - Trong ngày 26/11/2018, trên phạm vi cả nước có 586 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26/11

Sở Tư pháp tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Tạo lập và phát triển cơ sở dữ liệu, với giá gói thầu là 13.151.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch, tổng mức đầu tư của Dự án là 18.673.000.000 đồng.

UBND thị trấn Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 35.342.600.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Chợ, Tiểu khu 4, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45.376.208.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng các công trình trên bờ khu mở rộng (san lấp tạo bãi; nhà xe cán bộ công nhân viên; nhà vệ sinh công cộng; nhà tập kết rác; cổng, hàng rào; nhà bảo vệ; đường nội bộ; thoát nước mưa; thoát nước thải; nhà điều hành; hệ thống cấp điện; điện chiếu sáng; trạm xử lý nước thải…), với giá gói thầu là 58.727.400.744 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 217.527.314.000 đồng.

UBND huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 3 Toàn bộ chi phí xây dựng, với giá gói thầu là 90.272.900.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 417 (Tỉnh lộ 83 cũ) đoạn Km0 đến Km3+700, huyện Đan Phượng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 132.965.951.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình và cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa không khí, tủ ATS, máy cắt điện ACB, bộ lưu điện UPS, với giá gói thầu là 167.299.135.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 256.606.905.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp đường Ninh Tốn từ UBND xã Ninh Phúc đến chùa Khoái Hạ, với giá gói thầu là 54.733.798.034 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CPC-EaSoup-W01 Thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Ea Soup, với giá gói thầu là 16.355.749.370 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Ea Soup và đấu nối. Tổng mức đầu tư của Dự án là 336.899.244.542 đồng.

Tin liên quan