Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 22/10

(BĐT) - Trong ngày 22/10/2018, trên phạm vi cả nước có 628 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018 và quý I/2019.

UBND huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, với giá gói thầu là 22.081.111.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu là 38.991.647.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp Trường THCS Đông Thái. Tổng mức đầu tư của Dự án là 52.464.536.000 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trường Mầm non Vân Khánh (10 phòng học); Trường Mầm non Vân Khánh Đông (06 phòng học); Trường Mầm non Đông Hưng A (06 phòng học); Trường Tiểu học Đông Hưng A1 (06 phòng học) với giá gói thầu là 18.264.386.980 đồng.

Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Máy xúc thuỷ lực dung tích gầu E>= 6m3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên mỏ Đông Đá Mài, với giá gói thầu là 61.600.000.000 đồng.

Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua vật tư y tế năm 2018 - 2019 bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng. Cụ thể: Gói thầu số 1 Mua 366 danh mục vật tư y tế và hóa chất thường quy, với giá gói thầu là 8.599.520.185 đồng; Gói thầu số 2 Mua 951 danh mục vật tư y tế và hóa chất theo máy, với giá gói thầu là 34.512.415.093 đồng; Gói thầu số 3 Mua 428 danh mục vật tư y tế và thay thế các kỹ thuật chuyên khoa, với giá gói thầu là 78.877.091.200 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 38.263.194.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu trạm bơm tiêu Phú Thụ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 69.727.000.000 đồng.

Tin liên quan