Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 22/07

(BĐT) - Trong ngày 22/7/2019, trên phạm vi cả nước có 590 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể: Gói thầu số 03 Nhà cung cấp dịch vụ chuỗi phát triển giá trị nông nghiệp và nông thôn (ARVC), với giá gói thầu là 51.056.236.680 đồng; Gói thầu LS 01 Xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Đường huyện 61) đoạn 1: Km0-Km11+008m, với giá gói thầu là 104.303.204.880 đồng...

Công ty CP Thủy điện Tân Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu TB01 Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện trọn bộ Nhà máy Thủy điện Mận Thắng, với giá gói thầu là 55.949.988.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thủy điện Mận Thắng.

UBND huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Nam Sơn phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu Liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào Khu LHXLCT Sóc Sơn). Cụ thể: Gói thầu Xây lắp các hạng mục: san nền - kè đá, kè suối, cây xanh, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải khu 3,6ha, với giá gói thầu là 14.697.550.000 đồng; Gói thầu Xây lắp các hạng mục: san nền - kè đá, kè suối, cây xanh, giao thông, thoát nước mua, thoát nước thải khu 5,6ha, với giá gói thầu là 27.496.685.000 đồng...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường vào khu công nghiệp Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, với giá gói thầu là 51.451.935.000 đồng

Sở Y tế tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cung ứng thuốc - vật tư y tế và hóa chất cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019 - 2021. Cụ thể: Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu là 578.303.187.395 đồng; Gói thầu số 02 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu là 22.176.991.150 đồng; Gói thầu số 03 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với giá gói thầu là 66.960.557.300 đồng...

Tin liên quan