Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/02

(BĐT) - Trong ngày 18/02/2018, trên phạm vi cả nước có 422 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/02

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 42 Thiết bị cơ khí công trình đầu mối, với giá gói thầu là 229.524.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.915.469.082.000 đồng.

Trung tâm Y tế huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế cung ứng cho trung tâm y tế và các trạm y tế xã, thị trấn trong huyện Kế Sách năm 2019 và quý I/2020. Cụ thể: Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu là 37.941.888.450 đồng; Gói thầu số 2 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với giá gói thầu là 9.440.568.500 đồng; Gói thầu số 3 Hóa chất sinh phẩm - vật tư y tế, với giá gói thầu là 6.057.663.920 đồng.

UBND huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 14.353.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc công trình đường giao thông trục chính Dự án Xây dựng mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân dân Km8, đường Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.695.050.000 đồng.

UBND huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng công trình đường Sơn Thượng - Sơn Tinh, huyện Sơn Hà, với giá gói thầu là 45.851.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị công trình, với giá gói thầu là 29.720.577.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Nguận 2, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 52.424.514.000 đồng.

Tin liên quan