Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16/01

(BĐT) - Trong ngày 16/01/2019, trên phạm vi cả nước có 406 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2019.

Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự/Tổng cục Kỹ thuật sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-01 Thi công xây dựng nhà làm việc, nghiên cứu; nhà để máy phát điện, máy bơm và hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu là 29.915.600.000 đồng.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thạch cao phục vụ sản xuất xi măng, với giá gói thầu là 41.514.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình đầu tư xây dựng đường giao thông tuyến Vôi - Phi Mô - Mỹ Thái (giai đoạn 1), với giá gói thầu là 53.707.222.000 đồng.

UBND huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm và lắp đặt thiết bị + xây lắp và chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Trụ sở làm việc liên cơ quan và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đại Từ, với giá gói thầu là 30.185.496.360 đồng.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm dầu diezel 0,05S năm 2019, với giá gói thầu là 83.047.250.000 đồng.

Thành đoàn Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa - Thiếu nhi TP. Hải Phòng, với giá gói thầu là 51.470.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt các thiết bị công trình, với giá gói thầu là 45.383.311.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc các ban quản lý và đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 266.896.648.000 đồng

Tin liên quan