Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15/08

(BĐT) - Trong ngày 15/8/2018, trên phạm vi cả nước có 507 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Vụ Tài vụ Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng (bàn ghế, bàn quầy, tủ, giá tài liệu, rèm cửa), với giá gói thầu là 9.242.519.170 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 571.490.021.000 đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành. Cụ thể: Gói thầu XL1 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu đô thị Tam Hiệp, với giá gói thầu là 291.579.750.000 đồng; Gói thầu XL2 Kè chống ngập lụt bờ sông Bến Ván và Tam Hải, với giá gói thầu là 374.046.750.000 đồng; Gói thầu XL4 Hệ thống thoát nước chính Khu đô thị Tam Anh, với giá gói thầu là 123.700.500.000 đồng.

Công ty CP May Hữu Nghị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu là 44.310.623.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mở rộng sản xuất tại Xí nghiệp May 6 - Sa Đéc của Công ty CP May Hữu Nghị. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130.000.000.000 đồng.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị AT Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Cung cấp và thi công ép cọc dự ứng lực; Gói thầu số 05 Thi công xây dựng phần ngầm đến cos 0.000, với giá gói thầu lần lượt là 5.000.000.000 đồng và 11.000.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội ATHome Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 226.000.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi; Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực, với giá gói thầu lần lượt là 78.014.952.000 đồng và 50.490.690.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị tuyến tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150.000.000.000 đồng.

Tin liên quan