Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 09-11/08

(BĐT) - Trong các ngày 9, 10 và 11/8/2019, trên phạm vi cả nước có 910 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng (gồm phần đường, phần cầu hệ thống thoát nước, vỉa hè), với giá gói thầu hơn 707,213 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới Nhánh nối với đường trục Nam - Bắc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 919.627.624.810 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 74,636 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.529.760.424 đồng.

Viện Pasteur TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vắc xin tiêm phòng dịch vụ lần 2 năm 2019 bằng nguồn sản xuất kinh doanh dịch vụ Viện Pasteur TP.HCM, với giá gói thầu hơn 108,889 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 108.889.070.000 đồng.

Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01: 414 danh mục thuốc generic, với giá gói thầu hơn 69,786 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc năm 2019 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 95.087.642.665 đồng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NPC-kFW3-TH-W01 Xây lắp lưới điện trung hạ áp tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, với giá gói thầu hơn 61,385 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 236.502.079.058 đồng.

Tin liên quan