Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 04/04

(BĐT) - Trong ngày 04/4/2018, trên phạm vi cả nước có 580 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 04/04

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2. Cụ thể, tên (và giá) của các gói thầu lần lượt là: Gói thầu số 5 Cung cấp băng tải, con lăn phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2 (7.498.764.111 đồng); Gói thầu số 6 Cung cấp Board, card phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2 (12.232.769.513 đồng); Gói thầu số 7 Cung cấp nối ống phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2 (11.716.110.318 đồng); Gói thầu số 16 Cung cấp thiết bị và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng bơm van chính phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2, (20.182.719.327 đồng); Gói thầu số 17 Cung cấp các thiết bị chính, van và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt cho hệ thống bao hơi phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2 (8.487.703.370 đồng); Gói thầu số 18 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt cho bộ sấy không khí phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2 (8.660.199.900 đồng); Gói thầu số 19 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt cho quạt gió cấp 1 phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2 (22.506.112.849 đồng); Gói thầu số 20 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt cho quạt gió cấp 2 phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2 (13.329.626.849 đồng); Gói thầu số 21 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt cho quạt tăng áp phục vụ công tác đại tu Tổ máy S2 Vĩnh Tân 2 (17.500.134.949 đồng)...

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Bình Nguyên và đấu nối. Cụ thể tên (và giá) của các gói thầu lần lượt là: Gói thầu CPC-BN-G01 Cung cấp máy biến áp (12.803.922.283 đồng); Gói thầu CPC-BN-G02 Cung cấp thiết bị đóng cắt 110kV, tủ điều khiển, bảo vệ, tủ 24kV, cáp kiểm tra, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin quang, hệ thống camera, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, phụ kiện và dịch vụ (23.603.833.212 đồng); Gói thầu CPC-BN-W01 Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Bình Nguyên và đấu nối (21.958.132.544 đồng).

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông D20, với giá gói thầu là 85.445.974.570 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến QL.4A (đoạn Km234 - Km348); QL.34 (đoạn Km247 - Km266); đường Hồ Chí Minh (Km0 - Km45; Km0 - Km7) và Gói thầu số 03 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến QL.4C (đoạn Km200 - Km217) và QL.34 (đoạn Km73 - Km247), với giá gói thầu lần lượt là 25.377.959.000 đồng và 26.545.681.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến: QL.4A (Km234 - Km348), QL.34. QL.4C và đường Hồ Chí Minh, địa phận tỉnh Cao Bằng, thời gian thực hiện 03 năm 2018 - 2020 (từ 01/01/2018 - 31/12/2020). Tổng mức đầu tư của Dự án là 60.170.445.000 đồng.

Tin liên quan