Bộ GTVT tiết kiệm 85 tỷ đồng qua đấu thầu năm 2016

(BĐT) - Ông Nguyễn Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho biết, năm 2016, Bộ GTVT đã phê duyệt 121 gói thầu thuộc các dự án do Bộ này làm chủ đầu tư. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng giá 121 gói thầu là 2.533 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 2.448 tỷ đồng, chênh lệch giảm 85 tỷ đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu, các gói thầu do Bộ GTVT làm chủ đầu tư đã tiết kiệm được 85 tỷ đồng, tương đương đạt tỷ lệ tiết kiệm là 3,35%.

Theo ông Nguyễn Xuân Sanh, năm 2016, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác đấu thầu; đã từng bước ngăn chặn được tình trạng đấu thầu thiếu cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh.                

Tuấn Dũng