Bình Dương chi tiền tỷ cho cán bộ nghỉ hưu tham quan nước ngoài

(BĐT) - Theo thông báo của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC, đơn vị này vừa lựa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu Tổ chức Đoàn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đi tham quan nước ngoài. 

Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist trúng thầu với giá 1,42 tỷ đồng. Trong đó, thời gian đi Hàn Quốc là 5 ngày 4 đêm; thời gian đi Nhật Bản là 6 ngày 5 đêm.

Gói thầu trên thuộc Dự án Tổ chức Đoàn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đi tham quan nước ngoài do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC làm bên mời thầu.

Gói thầu có giá là 1,622 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu của Gói thầu là từ 13/09/2017 đến 20/09/2017. Kinh phí tổ chức đoàn đi tham quan lấy từ nguồn kinh phí không tự chủ cân đối trong dự toán của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương năm 2017.

Trung Hiếu