Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) đạt 1.893 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý IV/2019, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 9,2% xuống còn 1.599 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 294 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 31,5% xuống còn 16,3 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính đạt đến 66 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Kết quả, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lãi sau thuế gần 211 tỷ đồng, giảm 17% so với quý IV/2018.

Dầu khí Nhơn Trạch 2 báo lãi quý IV/2019 giảm 17%, gửi 650 tỷ tại ngân hàng ảnh 1

Lũy kế cả năm 2019, công ty đạt 7.654 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 760 tỷ đồng, giảm gần 3%. Như vậy, công ty vượt 2,3% kế hoạch doanh thu và 2,2% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đã giao hồi đầu năm. EPS đạt 2.558 đồng.

Điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2019 là công ty giảm đáng kể chi phí tài chính từ 192,5 tỷ đồng xuống còn 165,3 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nhờ giảm phần lãi vay từ 105 tỷ đồng xuống 88 tỷ đồng. Bên cạnh đó là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cũng giảm 62% xuống còn 4,3 tỷ đồng. Dù vậy, doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 chỉ là gần 48 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ chủ yếu do giảm phần lãi tiền gửi từ 42,5 tỷ đồng xuống còn 18,7 tỷ đồng.

Đến 31/12, công ty có hơn 7.564 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 15% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm 15% xuống 2.420 tỷ đồng và chủ yếu do giảm khoản phải thu của khách hàng từ 2.418 tỷ đồng xuống còn 1.354 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tăng vọt từ 65 tỷ đồng lên thành 450 tỷ đồng và chủ yếu nhờ tăng khoản tương đương tiền (tiền gửi dưới 3 tháng). Tương tự, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Tiền gửi trên 3 tháng) cũng tăng từ chỉ 490 triệu đồng lên đến 200,5 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm hơn 33% về còn 3.432 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm 17,7% về 2.939 tỷ; nợ dài hạn từ mức 1.596,5 tỷ đồng về chỉ còn 493 tỷ đồng.

Ngày 10/1 vừa qua, công ty đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 31/1/2020.

Theo NDH