(BĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 52 - KH/ĐƯK ngày 06/01/2020 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy PC Khánh Hòa đã triển khai học tập chuyên đề ngay từ đầu năm 2020.
PC Khánh Hòa nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên qua sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Báo Văn Hóa

PC Khánh Hòa nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên qua sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Báo Văn Hóa

Đầu tháng 02/2020, Đảng ủy Công ty đã tổ chức sinh hoạt toàn thể Đảng bộ để nghe Đ/c Trần Văn Thắng – Phó Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa trình bày chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại buổi sinh hoạt này Đ/c Thắng cũng kết hợp nói chuyện về thời sự trong nước và quốc tế, nhằm cung cấp các thông tin mang tính chính thống về tình hình chính trị - thời sự cho cán bộ, đảng viên phòng chống tác động tiêu cực của các thông tin không rõ ràng từ mạng xã hội và từ internet.

Đảng ủy Công ty cũng đã ban hành “Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020”, trong đó gợi ý các nội dung để từng đảng viên, từng câp ủy/chi bộ tự suy nghĩ và đăng ký hành động của mình về các nội dung bám sát chuyên đề, phù hợp với vị trí công tác của mình (viết tay, không sao chép của nhau) và hoàn thành trước ngày 15/03/2020. Sau đó các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận và góp ý cho các bản đăng ký của đảng viên tiếp tục tự hoàn thiện trong quá trình công tác, đồng thời cuối năm sẽ đưa nội dung này vào đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên. Bên cạnh đó Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty cũng sẽ chọn 1 số chi bộ, đảng viên để thực hiện việc kiểm tra, giám sát trong năm 2020.