Trong năm 2017, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI) dự kiến sẽ triển khai 7 dự án lớn và các dự án nhỏ với tổng mức đầu tư lên đến 2.616 tỷ đồng và dự kiến phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu.
CTI sẽ phát hành cổ phiếu, đầu tư 7 dự án lớn

CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI) vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ ) thường niên năm 2017 mới đây. Tại đại hội, cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và thống nhất kế hoạch đầu tư năm 2017.

Cụ thể, năm 2016, doanh thu hợp nhất của CTI đạt 1.027 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 113 tỷ đồng, vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà đại hội cổ đông giao phó trước đó. Trong quý II/2017, công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2016 là 16%.

Năm 2017, CTI đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.426 tỷ đồng, tăng 38,8% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 145,6 tỷ đồng, tăng trưởng 28,8%. Riêng 3 dự bán BOT do các công ty con thực hiện dự kiến sẽ giúp CTI thu về gần 59 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, dự án BOT QL91 dự kiến mang về 178 tỷ đồng doanh thu thuần và 18,24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; dự án BOT QL1 dự kiến thu về 313 tỷ đồng doanh thu thuần và 39,65 tỷ đồng lợi nhuận và dự án BOT đường chuyên dùng dự kiến thu 10 tỷ đồng doanh thu và 1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức cổ tức năm 2017 được thông qua là 17%.

CTI sẽ phát hành cổ phiếu, đầu tư 7 dự án lớn ảnh 1

Ngoài ra, trong năm nay, CTI dự kiến sẽ triển khai 7 dự án lớn và một số dự án nhỏ lẻ với tổng mức đầu tư lên đến 2.616 tỷ đồng. Để thực hiện kế hoạch năm 2017, CTI dự kiến phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 630 tỷ đồng.

Trong đó, CTI sẽ phát hành riêng lẻ 18 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá chào bán dự kiến thấp nhất 22.000 đồng/cổ phần. Dự kiến cổ đông hiện hữu VOF Investment Limited hoặc các công ty được quản lý bởi VinaCapital được mua dự kiến 2 triệu cổ phiếu, còn lại là phát hành cho các tổ chức và cá nhân khác. Ngoài ra, công ty cũng sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số vốn huy động dự kiến thu được trong đợt phát hành khoảng 462 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư và cơ cấu nợ ngân hàng. Trong đó, CTI sẽ dành 100 tỷ đồng để đầu tư 5 máy nghiền, sàng đá cho mỏ đá Tân Cang 8, mỏ đá Xuân Hòa và mỏ Đồi Chùa 3, còn lại 240,5 tỷ đồng để cơ cấu nợ ngắn hạn và nợ khác.

Theo Reatimes.vn