(BĐT) - Ngày 5/3, HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa đã thông qua Nghị quyết chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Làng nghề, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam. Khu đất có diện tích 33.657 m2. Công ty dự kiến thu về gần 281 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2021, Tiên Sơn Thanh Hóa - doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực may mặc - ghi nhận hơn 473 tỷ đồng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và 28,36 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 64,8% và 93% so với năm 2020.