(BĐT) - Theo những kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm (Công ty Cầu lớn - Hầm) sẽ tham gia thực hiện nhiều gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán; thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) và mốc lộ giới (MLG) thuộc các dự án thành phần của Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Mới đây nhất, Công ty Cầu lớn - Hầm liên danh với một số nhà thầu khác trúng 2 gói thầu số 04 và số 05 tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán (không bao gồm ITS); thiết kế và cắm cọc GPMB và MLG 2 đoạn tuyến thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Tổng giá trúng thầu 2 gói này khoảng 61 tỷ đồng.

Tháng 2/2019, Công ty Cầu lớn - Hầm liên danh với Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ trúng Gói thầu số 04 thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, với giá trúng thầu 38,58 tỷ đồng.

Cuối tháng 12/2018, Công ty Cầu lớn - Hầm liên danh với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) - Công ty CP Xây dựng VNC trúng Gói thầu số 07 thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, với giá trúng thầu 25,8 tỷ đồng.

Công ty Cầu lớn - Hầm là công ty con của TEDI. Năm 2018, tổng doanh thu của Cầu lớn - Hầm là 94,162 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,527 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 chia thành 11 dự án thành phần, đi qua 13 tỉnh thành. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 118 nghìn tỷ đồng, trong đó 3 dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước, 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP. Đến nay, đã có hơn 20 gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán; thiết kế và cắm cọc GPMB và MLG thuộc các dự án thành phần của Dự án được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong đó, Gói thầu thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có giá trúng thầu lớn nhất, là 60,424 tỷ đồng. Liên danh TEDI - Công ty CP Xây dựng VNC trúng thầu. Đây cũng là 2 thành viên đã liên danh với Công ty Cầu lớn - Hầm trúng Gói thầu số 07 thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn nêu trên.