(BĐT) - Viễn thông Quảng Ninh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 8 gói thầu với giá trúng thầu “sát nút” giá gói thầu. 
CONFITECH Đông Á trúng sát giá 4 gói thầu tại Viễn thông Quảng Ninh

Trong đó, đáng chú ý, Công ty CP CONFITECH Đông Á trúng cùng lúc 4 gói thầu xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, mặc dù các gói thầu này đều được đấu thầu rộng rãi trong nước hoặc chào hàng cạnh tranh.

Ngày 26/5/2017, 4 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 4 gói thầu do CONFITECH Đông Á trúng thầu đã được ban hành. Cụ thể, tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Di chuyển tuyến cống bể, cột, cáp và trạm viễn thông phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn trên địa phận huyện Hoành Bồ đoạn Km23+500 đến Km36+000, giá trúng thầu của CONFITECH Đông Á là 10.443 triệu đồng (giá gói thầu gần 10.451 triệu đồng, chênh lệch giảm gần 8 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ là 0,07%).

Tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Di chuyển tuyến cống bể, cột, cáp và trạm viễn thông phục vụ GPMB Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn trên địa phận huyện Hoành Bồ đoạn Km7+800 đến Km23+500, giá trúng thầu của CONFITECH Đông Á là 4.974 triệu đồng (giá gói thầu là 4.975 triệu đồng, chênh lệch giảm 1 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ là 0,02%).

Con số tiết kiệm siêu nhỏ cũng xảy ra tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Di chuyển hạ tầng kỹ thuật viễn thông của Viễn thông Quảng Ninh phục vụ GPMB Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương tại phường Hà Tu, Hà Phong - TP. Hạ Long. Giá trúng thầu của CONFITECH Đông Á tại gói thầu này là 3.231 triệu đồng, giá gói thầu là 3.235 triệu đồng, chênh lệch giảm 4 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

Tương tự, mức tiết kiệm siêu nhỏ cũng xảy ra tại Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Di chuyển hạ tầng kỹ thuật viễn thông của Viễn thông Quảng Ninh phục vụ GPMB Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương tại phường Đại Yên, Việt Hưng, TP. Hạ Long. Tại gói thầu này, giá trúng thầu của CONFITECH Đông Á là 2.300 triệu đồng, giá gói thầu là 2.304 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, tính từ tháng 11/2015 đến nay, CONFITECH Đông Á chỉ trúng 4 gói thầu như đã nêu trên của Viễn thông Quảng Ninh.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Triệu Văn Sơn, Giám đốc CONFITECH Đông Á khẳng định thông tin về việc trúng thầu của Công ty như đã nêu là chính xác. Năm 2016, CONFITECH Đông Á có tham gia đấu thầu một số gói thầu nhưng không trúng thầu.