(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đưa cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu TDH bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/4 do thông tin về việc truy thu thuế ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Trong năm 2020, doanh thu thuần của TDH giảm 50% so với năm trước, chỉ đạt hơn 1.965 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 71%, ghi nhận 72 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,6 tỷ đồng, giảm 87%. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ ghi nhận âm 30 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 139 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của TDH tăng nhẹ 4% so với đầu năm, đạt 5.527 tỷ đồng.