Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ 20/5 đến 20/6 bằng phương thức thoả thuận.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ông Lê Văn Điệp và ông Chu Văn An, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giá đốc của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) bà Lê Thị Minh Quý đăng ký bán tổng cộng 10,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược thông qua phương thức thỏa thuận. Khối lượng cụ thể đăng ký giao dịch của 3 cá nhân trên lần lượt là 3,93 triệu cổ phiếu, 2,22 triệu cổ phiếu và 4 triệu cổ phiếu.

Lượng cổ phiếu này tương ứng 7,3% khối lượng lưu hành. Cả ba giao dịch dự kiến được thực hiện từ 20/5 đến 20/6.

Bà Quý là cong gái ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bà Chu Thị Bình, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ông Lê Văn Điệp còn nắm giữ 85.790 cổ phiếu MPC (tỷ lệ 0,06%), ông Chu Văn An nắm 83.360 cổ phiếu (tỷ lệ 0,06%) và bà Quý nắm 564.600 cổ phiếu (tỷ lệ 0,4%).

Giá cổ phiếu MPC trong 1 tháng qua giao dịch trong biên độ từ 39.100 đồng/cp đến 47.800 đồng/cp.

Ngày 4/4 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Minh Phú. Trước đó, trong tháng 2/2019, Minh Phú đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ Minh Phú sẽ tăng lên 2.157,2 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có uy tín và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của Công ty. Số lượng nhà đầu tư chào bán dưới 100 nhà đầu tư và đáp ứng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Minh Phú. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Theo NDH