(BĐT) - Ngày 20/11 tới, Công ty CP Cát Lợi (Mã CK: CLC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 20/12.

Quý III/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 496 tỷ đồng, tăng 9,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 1.446 tỷ đồng doanh thu và 105,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 7% và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và 100% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.