(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, một trong những nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lập quy hoạch là phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và đánh giá hiện trạng hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, sự phân bổ các cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch thời kỳ trước.

Bên cạnh đó là dự báo xu thế phát triển, xác định nhu cầu và yêu cầu về vận chuyển hàng không dân dụng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát triển kinh tế vùng, địa phương và các kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc trong thời kỳ quy hoạch…

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch.