(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với Quốc lộ 40B. Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng tuyến đường tránh lũ, kết hợp bố trí, sắp xếp dân cư khu vực vùng trũng thấp đến nơi ở mới không bị ngập lũ...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng quỹ đất khoảng 7 ha. Tổng mức đầu tư Dự án là 49,878 tỷ đồng, trong đó chí phí xây dựng khoảng 34,648 tỷ đồng… Ngân sách Tỉnh sẽ đầu tư 29 tỷ đồng; ngân sách huyện Tiên Phước sẽ bố trí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của Dự án. Dự án được thực hiện từ năm 2019 - 2021.