(BĐT) - Ban Quản lý dự án phát triển điện lực - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư phát triển đường dây và trạm biến áp 110kV Sơn Nam. Tổng giá 10 gói thầu của Dự án là 156,281 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV, sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 6 Cung cấp lắp đặt VTTB TBA 110kV, cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin Scada (giá gói thầu 25,2 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Xây lắp đường dây 110kV và TBA 110kV (giá dự toán 120,8 tỷ đồng).