(BĐT) - Bà Hà Nguyệt Nhi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (mã chứng khoán: SKG) đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu SKG từ 16/11 đến 15/12. Nếu giao dịch thành công, bà Nhi sẽ giảm sở hữu từ 8,27% về 7,96% vốn điều lệ.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 235,3 tỷ đồng doanh thu và 22,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 36,1% và 76,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 353,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 30,8 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 74,4% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của Công ty giảm 5,2% về 881,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định là 541,6 tỷ đồng, chiếm 61,5%; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 122,7 tỷ đồng, chiếm 13,9%; các khoản phải thu ngắn hạn là 95,3 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản.